Γνώμη Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής: Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 

ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν αναδείξει την ανάγκη για ουσιαστικές αλλαγές στη νομοθεσία για την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ). Μια νομοθεσία που ήταν πραγματικά πρωτοποριακή για την εποχή που δημιουργήθηκε.

Τα μέλη του Εργαστηρίου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://medlawlab.web.auth.gr/) κατόπιν ενδελεχών συζητήσεων κατέληξαν σε συγκεκριμένες προτάσεις τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 3η ΓΝΩΜΗ του Εργαστηρίου (http://medlawlab.web.auth.gr/epikairopoiisinomothesiasiya/)"