Προκήρυξη θέσης επίκ. καθηγητή με γνωστ. αντικείμενο "Συγκριτικό Δίκαιο"

ANAKOINΩΣΗ

Προκηρύχθηκε στο Τμήμα Νομικής, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, μια θέση ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο "Συγκριτικό Δίκαιο", κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ16260.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 28/05/2020 και ημερομηνία λήξης υποβολών: 28/07/2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ

Συνημμένα αρχεία: