ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»

ΔΠΜΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση»

Επισπεύδον Τμήμα: Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Συμμετέχουν τα Τμήματα: α. Θεολογίας ΑΠΘ, β. Νομικής ΑΠΘ, γ. Οδοντιατρικής ΑΠΘ.

Πληροφορίες:

Γραμματεία ΔΠΜΣ (1ος όροφος κτηρίου Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ), τηλ. 2310 999338, email: sakkageor@auth.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ: https://www.med.auth.gr/

Προκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021:

https://www.med.auth.gr/article/prosklisi-ypovolis-aitiseon-sto-dpms-syghrones-iatrikes-praxeisdikaiiki-rythmisi-kai