Προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και η Νομική Σχολή του Παν. Λευκωσίας,σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ ανακοινώνουν την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ έτους 2020-2021

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 21 Μαΐου 2020 ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις» ή ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο dropbox:
https://www.dropbox.com/request/ZXKyCNP9J6xDiJy6jEBB.

Εφόσον επιλεγεί ο τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΟΛΑ ενωμένα σε ένα ενιαίο αρχείο pdf. Το όνομα του αρχείου θα πρέπει να έχει τη μορφή: ΑΙΤΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: addictions.law.auth.gr
Συννημένα η προκήρυξη και η αίτηση συμμετοχής.

Συνημμένα αρχεία: