ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΣΑ
1 Εργατικό Δίκαιο Παγκοσμιοποίηση και ο ρόλος των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών:ΟΙΤ,Συμβούλιο της Ευρώπης,ΕΕ Α.Μ Κώνστα Tρίτη 6.10.2020 8-10μμ  
2 Οι μεγάλοι σταθμοί της κοινωνικής πολιτικής της ΕΕ και η αποτελεσματικότητα του νομοθετικού έργου της ΕΕ Α.Μ Κώνστα Τρίτη 13.10.2020 8-10μμ  
3 Τα κοινωνικά δικαιώματα στην ΕΣΔΑ,στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

 

Δ.Λέντζης

Τρίτη 20-20.10.2020 8-10μμ  
4 Η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων ως ειδικότερη έκφραση της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων Δ.Λέντζης Τρίτη 3.11.2020 8-10μμ  
5 Ισότητα και μη διάκριση στο δίκαιο της ΕΕ και σε άλλα  νομικά συστήματα (ΕΣΔΑ,ΟΗΕ,ΔΟΕ,Συμβούλιο της Ευρώπης ΕΕ).

 

Δ.Ζερδελής/Δ.Σιδέρης

Τρίτη 10.11.2020 8-10μμ  
6 Η αρχή της ισότητας των φύλων στο δίκαιο της ΕΕ Α.Μ. Κώνστα Τρίτη 17.11.2020 8-10μμ  
7 Μη τυπικές μορφές απασχόλησης και χρόνος εργασίας στο δίκαιιο της ΕΕ Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 24.11.2020 8-10μμ  
8 Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων:Οδηγίες 98/59,2001/23 και 80/97 για τις ομαδικές απολύσεις, τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων και την αφερεγγυότητα του εργοδότη Δ.Ζερδελής/Σιδέρης Τρίτη 1.12.2020 8-10μμ  
9 Η μεταβίβαση των επιχειρήσεων:Οδηγία 2001/23/ΕΚ Δ.Ζερδελής/Δ.Σιδέρης Τρίτη 8.12.2020 8-10μμ  
10 Χρόνος εργασίας στο δίκαιο της ΕΕ

Δ.Ζερδελής/Δ.Σιδέρης

Τρίτη 15.12.2020 8-10μμ  
11 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:συνδικαλιστικά δικαιώματα και οικονομικές ελευθερίες.Υποθέσεις Albany,Viking/Laval/Anti Viking etc

 

Δ.Ζερδελής/Δ.Σιδέρης

Τρίτη 22.12.2020 8-10μμ  
12 Το συλλογικό εργατικό δίκαιο της ΕΕ:Πληροφόρηση, διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων στην επιχείρηση Α.Μ. Κώνστα Τρίτη 12.1.2020 8-10μμ  

 

 

 

Συντονιστής : Δ.Ζερδελής

Βοηθήματα: Corpus με υποδείξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων: Tρίτη

Κωδικός: 
ΔΣ 2
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου