ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ρυθμισμένες στο νόμο, μεικτες και άτυπες μορφές συμβάσεων.Η μέθοδος αντιμετώπισης των ρυθμιστικών κενών στο δίκαιο των συμβάσεων Σ.Κουμάνης Πέμπτη 8.10.2020 8-10μμ  
2 Ή σύμβαση χρoνομεριστικής μίσθωσης (time sharing):Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Σ. Κουμάνης

 

Πέμπτη 15.10.2020

 

 

8-10μμ

 

 

 

 

 

3 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing):.Μορφές εμφάνισης και λειτουργίας της σύμβασης. Σ. Κουμάνης

 

Πέμπτη 22.10.2020

 

8-10μμ

 

 

4 Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Ανώμαλη εξέλιξη Σ. Κουμάνης Πέμπτη 29.10.2020 8-10μμ

 
5 Η σύμβαση παροχής επιχειρηματικών συμβουλών (consulting): Μορφολογία και ανώμαλη εξέλιξη Ν.Ελευθεριάδης Πέμπτη 5.11.2020 8-10μμ  
6 Η σύμβαση  δικαιόχρησης (franchising): Μορφολογία και λειτουργία Αχ. Μπεχλιβάνης Πέμπτη 12.11.2020  8-10μμ  
7 Η σύμβαση δικαιόχρησης (franchising): Ανώμαλη εξέλιξη Ν.Ελευθεράδης

 

Πέμπτη  19.11.2020

 

8-10μμ

 

 

 

8 Η σύμβαση πιστωτικής κάρτας Σ. Κουμάνης Πέμπτη 26.11.2020 8-10μμ  
9 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων(factoring):Μορφές εμφάνισης και λειτουργίας της σύμβασης Ευρ. Ρϊζος

 

Πέμπτη 3.12.2020 

 

 

8-10μμ

 

 

 

 

 

 

10 Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring): Ανώμαλη εξέλιξη Ευρ. Ρίζος Πέμπτη 10.12.2020 8-10μμ  
11 Η σύμβαση παραχώρησης τεχνογνωσίας (know-how) Σ. Κουμάνης

 

Πέμπτη 17.12.2020 

 

8-10μμ

 

 

 

12 Η οπτική γωνία της "οικονομικής ανάλυσης"στο δίκαιο των συμβάσεων Σ.Κουμάνης Πέμπτη 14.1.2021 

8-10μμ

 
           

Συντονιστής: Σ. Κουμάνης

Βοηθήματα: Απ.Γεωργιάδη,Νέες Μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (6η, 2015) και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων.

Έναρξη παραδόσεων:Πέμπτη 8.10.2020

Κωδικός: 
ΔΣ 4
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ε
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10μμ
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου