ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στο μάθημα.Έννοια της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Α.Γκιζάρη      
2 Ηθική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος Κ.Σταμάτης      
3 Η διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.Από τη Στοκχόλμη στο Ρίο Δ.Μάνου      
4 Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Ζητήματα επιβολής των διεθνών συνθηκών. Δ.Μάνου      
5 Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Οι μη κρατικοί δρώντες. Δ.Μάνου      
6 Πολυεθνικές  επιχειρήσεις και περιβάλλον. Γ.Ψαρουδάκης      
7 Η διακυβέρνηση των παγκόσμιων κοινών.Η διαχείριση των κλιματικών αλλαγών. Δ.Μάνου      
8 Η αρμοδιότητα της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος. Ο ρόλος των ενωσιακών οργάνων και των άλλων δρώντων στην ΕΕ. Α.Γκιζάρη      
9 Οι στόχοι και τα εργαλεία άσκησης της ενωσιακής περιβαλλοντικής πολιτικής. Α.Γκιζάρη      
10 Τα στάδια και οι αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Α.Γκιζάρη      
11 Περιβάλλον και εσωτερική αγορά Δ.Λέντζης      
12 Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του ενωσιακού μοντέλου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης  και εκείνου των ΗΠΑ. Α.Κώνστα      

Συντονίστρια : Α

Βοηθήματα: Υποδειξεις βιβλίων, μελετών και δικαστικών αποφάσεων καθώς και σημειώσεις των διδασκόντων στο moodle.

Ημέρα διδασκαλίας  :(Τρίτη 

Κωδικός: 
ΔΣ 6
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών