ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κωδικός: 
ΕΛΕ50
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Η
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ
Τομέας: 
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών