Χρήσιμο βίντεο του ΚΗΔ για τους πρωτοετείς φοιτητές

Στο ακόλουθο βίντεο https://it.auth.gr/el/news/2020-10-05/5088  μπορείτε να πληροφορηθείτε για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από το ΑΠΘ.