ΝΕΑ Ανακοίνωση σχετικά με το Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο με τον κ.Ι. Μαθιουδάκη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την πρώτη συνάντηση για τη διαπίστωση της υφιστάμενης συμμετοχής το μάθημα του Διοικητικού Οικονομικού Δικαίου θα διδαχθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες ημέρα Παρασκευή και ώρα 8.30πμ-10.00πμ 16/10,6/11,20/11,27/11,11/12 στο σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/98126002691

Το μάθημα θα εξεταστεί προφορικά βάσει σύντομων σημειώσεν του διδάσκοντος.Αναγκαία προυπόθεση η παρακολούθηση των ανωτέρων διαλέξεων .