ΝΕΑ Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από την πρώτη συνάντηση και την διαπίστωση της υφιστάμενης συμμετοχής το  μάθημα Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων θα διδαχθεί στις ακόλουθες ημερομηνίες ( Παρασκευή και ώρα  12μ-2μμ)  23/10,6/11,20/11,27/11,11/12 στο σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/97376546201.

Το μάθημα θα εξετασθεί προφορικά βάσει σύντομων σημειώσεων του διδάσκοντος. Αναγκαία προυπόθεση είναι η παρακολούθηση των ανωτέρω διαλέξεων .