Ηλεκτρονική διδασκαλία του μαθήματος Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορίαμε την αν. καθηγήτρια κ. Ι. Καμτσίδου

Ηλεκτρονική διδασκαλία του μαθήματος Ελληνική Πολιτική και Συνταγματική Ιστορία με την αν. καθηγήτρια κ. Ι. Καμτσίδου
Διδάσκουσα : Ι. Καμτσίδου αναπλ. καθηγήτρια
σε συνεργασία με τον μεταδιδάκτορα κ Χ. Κουρουνδή
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το μάθημα της Ελληνικής Πολιτικής και Συνταγματικής Ιστορία θα πραγματοποιείται στο εξής με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με το πρόγραμμα (Τετάρτη 2-4.00μμ). Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι: https://authgr.zoom.us/j/93876429078?pwd=K3RsWVUwK1pPcTIreXhpUC91UEd2Zz09
Meeting ID: 938 7642 9078
Passcode: 635669
Η υποστήριξη του μαθήματος γίνεται και μέσω του elearning στην διεύθυνση https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6197
Έναρξη ηλεκτρονικών μαθημάτων Τετάρτη 21/10.