Ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Διοικητικής Δικονομίας για το Β΄Τμήμα με την καθηγήτρια κ. Ε. Πρεβεδούρου

                                                                    Ανακοίνωση

 

Τα μαθήματα της Διοικητικής Δικονομίας για το Β΄Τμήμα με την καθηγήτρια κ.Ε. Πρεβεδούρου θα παργματοποιηθούν μόνο Τρίτη 4μμ-6μμ και Τετάρτη 2μμ-4μμ.