Διαδικτυακή Επιστημονική Εκδήλωση του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής και του Εργαστηρίου Μελέτης για τη Διαφάνεια, τη Διαφθορά και το Οικονομικό Έγκλημα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ (19/11/2020) με θέμα "Η διαφθορά στο χώρο της υγείας"

Συνημμένα αρχεία: