Πρόσκληση για υποβολή εισηγήσεων: 'Διεθνές Συνέδριο για το Λαϊκιστικό Συνταγματισμό'

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διεθνές Συνέδριο για το Λαϊκιστικό Συνταγματισμό

Το ερευνητικό πρόγραμμα «Λαϊκιστικός Συνταγματισμός» ανακοινώνει με χαρά τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου με τίτλο 

«The populist transformation of constitutional law: Populist constitutionalism and democratic representation» 

στις 7-8 Μαΐου 2021 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Συνημμένη η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων εισηγήσεων

Περισσότερες πληροφορίες σε : https://www.popcon.gr/  

 

CALL FOR PAPERS

International Conference

on the Populist Transformation of Constitutional Law

 

PopCon project research team invites abstract submissions for the international Conference 

“The populist transformation of constitutional law: Populist constitutionalism and democratic representation” 

which will be held at the Aristotle University of Thessaloniki on May 7-8 2021.

 

Attached you may find the call for papers.

More info in the link below:  https://www.popcon.gr/