ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΣΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής συγχαίρει την απόφοιτη της Σχολής μας κ. ΖΗΣΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου, η οποία πέτυχε τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (9,35 /10) μεταξύ των αποφοίτων του ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020.