Διάκριση των φοιτητριών της Νομικής Σχολής “International Mediation Singapore (IMSG) 2020” (30 Oct –1 Nov/ 7-8 Nov 2020)"

Η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής ΑΠΘ συγχαίρει τις φοιτήτριες της Σχολής Ελισάβετ Γκλαβίνη και Βασιλική Φέστα, που διέπρεψαν στον Διεθνή Διαγωνισμό “International Mediation Singapore (IMSG) 2020”(30 Oct –1 Nov/ 7-8Nov 2020). Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 48 φοιτητικές ομάδες από 31 χώρες και περισσότεροι από 200 φοιτητές.

Η ομάδα της Σχολής μας κατέλαβε την 1η θέση στην αναμέτρηση για τον καλύτερο Mediator και την τρίτη θέση στον διαγωνισμό Mediation Advocacy.

Συνημμένα αρχεία: