ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη της Νομικής αυτονοήτως λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο που θέτουν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες εκδίδονται κατά διαστήματα και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας. Από την αρχή της τρέχουσας υγειονομικής κρίσης, η Βιβλιοθήκη της Νομικής εξυπηρετεί χρήστες που επικοινωνούν μαζί της, στο μέτρο του δυνατού και φροντίζοντας να μη παραβιάζονται οι διατάξεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των εκδοτικών δικαιωμάτων. Για πρακτικούς και ουσιαστικούς λόγους, προτεραιότητα δίνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους υποψήφιους διδάκτορες και τα μέλη ΔΕΠ. Η Σχολή διαβεβαιώνει τους χρήστες της Βιβλιοθήκης ότι η πρόθεσή της είναι να διευκολύνει την πρόσβαση των χρηστών, ακόμα και με φυσική παρουσία, μόλις το επιτρέψει το ισχύον πλαίσιο που θέτουν οι ΚΥΑ, που ισχύουν για όλη την επικράτεια, και, βεβαίως, σε συνεννόηση με την Κεντρική Βιβλιοθήκη. Σε κάθε περίπτωση, βασικός γνώμονας των ενεργειών της Σχολής είναι και στο ζήτημα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης η προστασία της υγείας του προσωπικού και των χρηστών.