ΕΝΑΡΞΗ εξ αποστάσεως ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ του μαθήματος "ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ"__ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ 2020-21

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ ΗΈναρξη εξ αποστάσεως διδασκαλίας του μαθήματος ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΠΕ 28)Οι παραδόσεις του μαθήματος επιλογής ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΠΕ 28) ξεκινούν την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021. 

Η διδασκαλία θα γίνεται κάθε Τρίτη 12 - 14 μμ μέσω του παρακάτω συνδέσμου της πλατφόρμας zoom:

https://authgr.zoom.us/j/93254627271   

 

Θεσσαλονίκη 1/3/2021