Νέα ανακοίνωση Σύγχρονα Θέματα Εργατικού Δικαίου-Επισφαλείς Εργασιακές Σχέσεις

ΤΟΜΕΑ ΑΣΤΙΚΟΥ,  ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ-ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Το μάθημα « Σύγχρονα θέματα Εργατικού Δικαίου-Επισφαλείς Εργασιακές Σχέσεις» θα διδάσκεται κάθε Τρίτη και ώρα  2-4μ.μ.,
  
στο σύνδεσμο   https://authgr.zoom.us/j/93563201739

 Οι φοιτητές που επιθυμούν την παραλαβή υλικού για το άνω μάθημα μπορούν να αποστείλουν σχετικό e-mail στην διδάσκουσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση amentesidou@law.auth.gr.
Το υλικό θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Π.Θ.

Ανατολή Μεντεσίδου