Ανακοίνωση Πολιτική Δικονομία Ένδικα Μέσα-Αναγκαστική Εκτέλεση τμήμα Γ΄(Πε-Ω)

Πολιτική Δικονομία [Ένδικα Μέσα – Αναγκαστική Εκτέλεση]

[χειμερινό εξάμηνο 2020 – 2021, 3ο τμήμα, Πε – Ω]

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αναρτήθηκε πριν από λίγο στο e-learning στη θέση «υλικό μαθήματος», νέος (10ος) φάκελος, με τίτλο «10Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ – 10.03.2021», που αφορά τα θέματα των εξετάσεων της 15.02.2021. Περιέχει έξι (6) αρχεία. Το 1ο περιέχει το κοινό ιστορικό και των τριών ομάδων ερωτήσεων ή τριών ασκήσεων που τέθηκαν. Στο 2ο και στο 3ο περιέχονται αναλυτικές και συνοπτικότερες, αντίστοιχα, επισημάνσεις για τα διάφορα ζητήματα που ανακύπτουν με αφορμή το συγκεκριμένο ιστορικό. Στο καθένα από τα υπόλοιπα τρία (3) περιέχονται εξηγήσεις και κατευθύνσεις απαντήσεων για κάθε μία από τις ομάδες ερωτήσεων ή ασκήσεις, αντίστοιχα. Πέρα από τις «απαντήσεις», περιέχονται και διάφορες περαιτέρω αναπτύξεις και εξηγήσεις, τις οποίες θεωρώ κρίσιμες, ενόψει και των απαντήσεων που δόθηκαν από σας αλλά και του γεγονότος ότι πολλές ή πολλοί από σας θα παρακολουθήσουν και το μάθημα της «συνθέσεως» στο τρέχον εξάμηνο σπουδών. Ελπίζω, ότι η μελέτη των αρχείων αυτών θα λύσει διάφορες απορίες σας και θα σας βοηθήσει στη συνέχεια, η οποία εύχομαι να είναι επιτυχής για όλες και όλους.

 

Απόστολος Σοφιαλίδης

10 Μαρτίου 2021