Αλλαγή ώρας στο Δίκαιο Μισθώσεων και Σύμβασης Έργου

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από την εβδομάδα της 22ης Μαρτίου 2021 το μάθημα Δίκαιο Μισθώσεων και Σύμβασης Έργου θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη, 2-4 μμ.

 

Από τον Τομέα