Αλλαγή ώρας στο Δίκαιο της Δικαιοπραξίας τμήμα Γ΄(Πε-Ω)

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Από την εβδομάδα της 22ης Μαρτίου 2021 το μάθημα Δίκαιο Δικαιοπραξίας (Γ Τμήμα) θα διδάσκεται από τον Επ. Καθηγητή. κ. Τ. Κοσμίδη κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, 12-2 μμ.

 

Από τον Τομέα