Ανακοίνωση Δίκαιο της Δικαιοπραξίας τμήμα Γ΄(Πε-Ω)

Το μάθημα Δίκαιο Δικαιοπραξίας στο Γ΄ Τμήμα της 24.3.2021 θα ξεκινήσει λόγω κωλύματος του διδάσκοντα στις 12.45.

 

 

Από τον Τομέα