Αναβολή και αναπλήρωση μαθήματος Οικογενειακό Δίκαιο τμήμα Β΄(Κε-Πα)

A N A K O I N Ω Σ H

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 2ου τμήματος (Κε-Πα) του μαθήματος «Οικογενειακό Δίκαιο» ότι την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021  δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα, λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας σε διεθνές συνέδριο.

 

Το μάθημα θα αναπληρωθεί τη Δευτέρα 5 Απριλίου, ώρα 10.15-12.00.

 

Η διδάσκουσα

Επ. Καθηγήτρια Λ. Ζερβογιάννη