Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του ΑΠΘ σχετικά με την υπογραφή Κοινής Δήλωσης 58 Πανεπιστημίων από 30 χώρες για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανη κ. Νικόλαο Γ. Παπαϊωάννου, συνυπέγραψε, μαζί με 57 ακόμη Πανεπιστήμια από 30 χώρες, Κοινή Δήλωση, με την οποία ζητείται ταχεία δράση για έναν πιο βιώσιμο κόσμο.

Αυτό σηματοδοτεί την πρώτη φορά που κορυφαία πανεπιστήμια σε έξι ηπείρους έχουν κάνει κοινή δήλωση σχετικά με την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030, η οποία εγκρίθηκε από τα Κράτη Μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015, ως κοινό σχέδιο για την παγκόσμια ειρήνη και ευημερία.

Η δήλωση έρχεται σε μια στιγμή που ο κόσμος αντιμετωπίζει μια πιεστική ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030, της οποίας η πρόοδος παρεμποδίστηκε από την πανδημία Covid-19, καθώς και από πολλές άλλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή και η ανισότητα.

Τα πανεπιστήμια είναι ενεργοί φορείς παραγωγής γνώσης, συγκέντρωσης ενδιαφερόμενων μερών και παράγοντες μετασχηματισμού, ενώ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος. Στην Κοινή Δήλωση, οι ηγέτες των Πανεπιστημίων επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για αλληλεγγύη, σταθερότητα και ευημερία και ζήτησαν να εργαστούν για ένα κοινό όραμα μέσω της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της εταιρικής τους σχέσης.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνυπέγραψε την Κοινή Δήλωση των 58 Πανεπιστημίων, προς επίρρωση της δέσμευσής του για την υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη και των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης. Η εν λόγω δέσμευση του ΑΠΘ έλαβε χώρα ήδη από τον Οκτώβριο του 2018, όταν με πρωτοβουλία του ΑΠΘ δημιουργήθηκε ένα νέο εξειδικευμένο δίκτυο, το Sustainable Development Solutions Network Black Sea (SDSN Black Sea, http://sdsn-blacksea.auth.gr/), ως μέρος του υπάρχοντος παγκόσμιου δικτύου των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network-SDSN Global). Το Πανεπιστήμιο μας έχει την προεδρία και την έδρα του SDSN Black Sea. Τον Μάρτιο δε του 2019, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας έλαβε μια ιστορική απόφαση σχετικά με την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί εγκρίθηκαν στη 70η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και την ένταξη τους στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ιδρύματος.

Η Κοινή Δήλωση ανακοινώθηκε σε ένα διαδικτυακό φόρουμ που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Zhejiang της Κίνας στις 24 Μαρτίου 2021. Το φόρουμ συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός διαλόγου για μελλοντικές πρωτοβουλίες προς την επίτευξη των στόχων, μεταξύ πολλών ενδιαφερόμενων μερών.

Παρακαλούμε βρείτε συνημμένη την Κοινή Δήλωση των 58 Πανεπιστημίων για την Ατζέντα 2030, προς ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών του Τμήματός σας.