Ανακοίνωση Πολιτικής Δικονομίας Γ.Μ.Α. τμήμα Γ΄(Πε-Ω)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΛΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΑΠΟΔΕΙΞΗ (3ο Τμήμα)
Καθηγητής: Π. Αρβανιτάκης

Λόγω προβλημάτων με το zoom κατά τη σημερινή παράδοση (6.4.2021), η προς διδασκαλία ύλη θα αναπληρωθεί σε μέρα και ώρα που θα αποφασιστεί στο αυριανό μάθημα της Τετάρτης, 7.4.2021.

Από το γραφείο του Καθηγητή