Αναβολη του σημερινού μαθήματος της Σύνθεσης Δημοσίου για το Α΄Τμήμα

                                                                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το σημερινό μάθημα (Τρίτη 6/3/2021 και ώρα 2μμ-5μμ)  της Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου για το Α Τμήμα  αναβάλλεται λόγω προσωπικού κωλύματος της διδάσκουσας .