Ανακοίνωση Ασφαλιστικά Μέτρα και Διεθνές Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, εφόσον συνεχιστούν τα τεχνικά προβλήματα λειτουργίας του ΖΟΟΜ, θα απαιτείται κωδικός πρόσβασης. «Ασφαλιστικά Μέτρα»: 759498, «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο»: 759498.

Η Διδάσκουσα

Καθηγ. Λήδα-Μαρία Πίψου