Εναρξη του Φροντιστηριακού μαθήματος Διοικητικό Δικαίο για το Α΄Τμήμα

                                                               ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Φροντιστηριακό μάθημα του  Διοικητικού Δικαίου για το Α΄Τμήμα  θα γίνετε κάθε Παρασκευη στις 10πμ-12μ

στο link που είναι ήδη αναρτημένο .