Εκδηλώσεις Γραφείου Διασύνδεσης

Απρίλιος – Μάιος 2021  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ

Website Γραφείου Διασύνδεσης ΑΠΘ: http://career.auth.gr

Πληθώρα εκδηλώσεων για σπουδές και σταδιοδρομία διοργανώνει ή/και συμμετέχει  το Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2021.

Δείτε το πρόγραμμα και δηλώστε συμμετοχή.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: