Ανακοίνωση για αναπλήρωση στο "Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας" (Μ-Ω)

Ενημερώνονται οι φοιτητές για αναπλήρωση του μαθήματος "Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας" (Μ-Ω) για την Παρασκευή 16.4. 2021 και ώρα 18.00 - 21.00 μμ στο ίδιο link που γίνονται οι παραδόσεις  https://authgr.zoom.us/j/98406808005?pwd=OGgzdVd4bHU4UVY1VWw5dWdOcDllUT09.