Ύλη για το μάθημα "Εμπορικό Δίκαιο - Δίκαιο Ανταγωνισμού"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

14.4.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Από τον Τομέα Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου ανακοινώνεται ότι η εξεταστέα ύλη για το μάθημα Εμπορικό Δίκαιο – Δίκαιο Ανταγωνισμού είναι η ακόλουθη:

 

 - Εισαγωγή

 - Θεμελιώδη ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Η γενική ρήτρα του άρθρου 1 Ν. 146/1914 για τον αθέμιτο ανταγωνισμό – Αθέμιτες ανταγωνιστικές  πράξεις στο πλαίσιο της γενικής ρήτρας.

- Παράνομες υπό στενή έννοια ανταγωνιστικές πράξεις και ειδικότερα ανακριβείς δηλώσεις και προσβολή διακριτικών γνωρισμάτων.

 - Έννομη προστασία γενικά στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού.

 -  Εισαγωγή στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού

 -  Απαγορευμένες συμπράξεις (άρθρο 1 του Ν. 3959/2011)

- Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 2 του Ν. 3959/2011)

 

Από τον Τομέα