Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για την εμβόλιμη εξεταστική Ιουνίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποβολή αιτήσεων για εμβόλιμη εξεταστική

ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021 σε μαθήματα που δεν διδάσκονται στο εαρινό εξάμηνο, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής δηλώνοντας   τα μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ λογαριασμού κάθε φοιτητή, ΣΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟ τις διευθύνσεις: pmpaxev@law.auth.gr  ή  mstefou@law.auth.gr. με θέμα του ηλεκτρονικού  μηνύματος:

 ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

19/4/2021-29/4/2021

Υπενθυμίζεται βάσει του Κανονισμού Σπουδών, το δικαίωμα της κατ’ εξαίρεση εξέτασης έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται από το ένατο (9ο ) ως το δωδέκατο (12ο) εξάμηνο των σπουδών τους και οφείλουν μαθήματα τα οποία δεν υπερβαίνουν συνολικά τα (30) ECTS.

Φοιτητές  μεγαλύτερων εξαμήνων μπορούν να εξεταστούν κατ’ εξαίρεση, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος ο οποίος θα αναφέρεται στην αίτηση και δεν οφείλουν περισσότερα από τρία (3) μαθήματα.

                                                            Από τη Γραμματεία της  Νομικής Σχολής