Ανακοίνωση Δίκαιο της Δικαιοπραξίας τμήμα Α΄(Α-Κα)

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ Α ΤΜΗΜΑ (Α-Κα)
12.00-14.00
https://authgr.zoom.us/j/97982746968\

Κατερίνα Φουντεδάκη