Τηλεκπαίδευση (e-learning)

Η υπηρεσία υποστήριξης ηλεκτρονικών μαθημάτων φιλοξενεί στο περιβάλλον elearning.auth.gr το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου καθώς και μαθήματα εκτός προγράμματος σπουδών και δια βίου μάθησης της Νομικής Σχολής.

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο για μέλη του ΑΠΘ και για εξωτερικούς χρήστες που είναι πιστοποιημένοι εξωτερικοί συνεργάτες των μαθημάτων που φιλοξενούνται.