Κοσμίδης Τιμολέων

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
405
Τηλέφωνο: 
2310 996553
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 6-8 (έναρξη: 21.2.19)
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΦΕΚ 1064/10-6-2019 τ. Γ')

Βιογραφικό Σημείωμα: