Κοσμίδης Τιμολέων

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
405
Τηλέφωνο: 
2310 996553
Ώρες συνεργασίας: 
Για ζητήματα αναφορικά με τα καθήκοντα του κ. Κοσμίδη ως ECTS-Coordinator η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι: erasmus@law.auth.gr
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  (ΦΕΚ 1064/10-6-2019 τ. Γ')

Βιογραφικό Σημείωμα: