Πεχλιβανίδου Αναστασία

Γραφείο: 
Γραμματεία Οικονομικού
Τηλέφωνο: 
2310 995261
Σχέση Εργασίας: 
Διοικητικό Προσωπικό
Τύπος : 
Κόμβος