Γαρέζου Μαριέττα

Γραφείο: 
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής ΑΠΘ
Τηλέφωνο: 
2310 996485
Σχέση Εργασίας: 
ΕΔΙΠ