Κοσμητεία

Κοσμήτορας της Σχολής

Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου καθηγήτρια

Αναπληρωτής Κοσμήτορα

Ιωάννης Στεφανίδης καθηγητής

 

Μέλη της Κοσμητείας σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017/τ. Α'):

Πέντε εκλεγμένα μέλη της Κοσμητείας:

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, αναπληρωτής καθηγητής

Δημοσθένης Λέντζης, επίκουρος καθηγητής

Ιωάννης Στεφανίδης, καθηγητής

Ευμορφία Τζίβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Αικατερίνη Φουντεδάκη, καθηγήτρια

 

Διευθυντές Τομέων:

Κουμάνης Σταμάτης, επίκουρος καθηγητής  (Τομέας  ΑΣΤ)

Ιφιγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια (Τομέας  ΔΔΠΕ)

Σαρηγιαννίδης Μιλτιάδης, επίκουρος καθηγητής (Τομέας  ΔΣ)

Γιοβαννόπουλος Ρήγας, επίκουρος καθηγητής (Τομέας  ΕΜΠ)

Κυριαζόπουλος Κυριάκος επίκουρος καθηγητής (Τομέας  ΙΦΚΝ)

Αρχιμανδρίτου Μαρία, καθηγήτρια (Τομέας ΠΝ)

 

Εκπρόσωπος από μέλη ΕΔΙΠ:

Σοφία Αποστολίδου, τακτικό μέλος

Ελένη Γιαννίτσιου, αναπληρωματικό μέλος