Κοσμητεία

Κοσμήτορας της Σχολής

Ελισάβετ Συμεωνίδου Καστανίδου καθηγήτρια

Αναπληρωτής Κοσμήτορα

Ιωάννης Στεφανίδης καθηγητής

 

Μέλη της Κοσμητείας σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017/τ. Α'):

Πέντε εκλεγμένα μέλη της Κοσμητείας:

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, αναπληρωτής καθηγητής

Ευγενία Πρεβεδούρου, καθηγήτρια

Ιωάννης Στεφανίδης, καθηγητής

Ευμορφία Τζίβα, αναπληρώτρια καθηγήτρια

Αικατερίνη Φουντεδάκη, καθηγήτρια

 

Διευθυντές Τομέων:

Διαμαντόπουλος Γεώργιος, καθηγητής  (Τομέας  ΑΣΤ)

Κουτούπα Ευαγγελία, καθήγητρια (Τομέας  ΔΔΠΕ)

Κτενίδης Ιωσήφ, αναπληρωτής καθηγητής  (Τομέας  ΔΣ)

Μπεχλιβάνης Αχιλλέας, επίκουρος καθηγητής (Τομέας  ΕΜΠ)

Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου Σοφία, επίκουρη καθηγήτρια (Τομέας  ΙΦΚΝ)

Μπιτζιλέκης Νικόλαος, καθηγητής  (Τομέας ΠΝ)

 

Εκπρόσωπος από μέλη ΕΔΙΠ:

Σοφία Αποστολίδου, τακτικό μέλος

Ελένη Γιαννίτσιου, αναπληρωμαυικό μέλος