ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 1
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6-8μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
320
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου