ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ηθική και δικαιοπολιτική θεμελίωση της υποχρέωσης προστασίας του περιβάλλοντος Σταμάτης Τρίτη   16.2.2016 8-10μμ 5
2 Η έννοια της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.Παραδοσιακές και σύγχρονες μορφές περιβαλλονικής διακυβέρνησης Γκιζάρη Παρασκευή 19.2.2016 4-6μμ 5
3 Η διεθνοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.Από τη Στοκχόλμη στο Ρίο. Μάνου Τρίτη      23.2.2016 8-10μμ 5
4 Συμβατική περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Ζητήματα επιβολής των διεθνών συμφωνιών Μάνου Παρασκευή 26.2.2016 4-6μμ 5
5 Περιφερειακά καθεστώτα.Το παράδειγμα της Σύμβασης για τη Μεσόγειο. Καρακωστάνογλου Τρίτη       1.3.2016 8-10μμ 5
6 Παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Οι μη κρατικοί δρώντες. Μάνου Παρασκυεή 4.3.2016 4-6μμ 5
7 Πολυεθνικές επιχειρήσεις και περιβάλλον. Τζίβα/Ψαρουδάκης Τρίτη       8.3.2016 8-10μμ 5
8 και 9 Η διαχείριση των παγκόσμιων κοινών.Το παράδειγμα της προστασίας των θαλάσσιων πόρων.Το παράδειγμα της Ανταρκτικής. Μάνου Παρασκευή        18.3.2016 4-6μμ 5
Τρίτη   22.3.2016 8-10μμ 5
10 Η διαχείριση των κλιματικών αλλαγών Κυρίτσης Τρίτη    29.3.2016 8-10μμ 5
11 και 12 Η αρμοδιότητα της Ένωσης και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτής και των κρατών-μελών στον τομέα του περιβάλλοντος.Ο ρόλος των ενωσιακών οργάνων και των άλλων δρώντων στην ΕΕ Γκιζάρη/Λέντζης Παρασκευή 1.4.2016 4-6μμ 5
Τρίτη      5.4.2016 8-10μμ 5
13 και 14 Τα στάδια της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, η αποτελεσματικότητά της και οι αρχές της χρηστής περιβαλλοντικής διακυβέρνησης Γκιζάρη Παρασκευή 8.4.2016 4-6μμ 5
Τρίτη    12.4.2016 8-10μμ 5
15 Εσωτερική αγορά και περιβάλλον. Λέντζης Παρασκευή 15.4.2016 4-6μμ 5
16 Περιβάλλον και εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ. Κτενίδης Τρίτη      19.4.2016 8-10μμ 5
17 Το ζήτημα των περιβαλλοντικών προσφύγων στην ΕΕ. Κούρτης Παρασκευή 22.4.2016 4-6μμ 5
18 Συγκριτική θεώρηση μεταξύ του ενωσιακού μοντέλου περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και εκείνου των ΗΠΑ. Δεληγιάννη/Κώνστα Τρίτη      10.5.2015 8-10μμ 5
19 Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και δίκαιο."Soft" και  "Hard Law".Άμεση και έμμεση προστασία του περιβάλλοντος. Γκιζάρη Παρασκευή 13.5.2016 4-6μμ 5
20 και 21 Η προστασία μέσω των κανόνων του αστικού δικαίου Κλαβανίδου Τρίτη      17.5.2016 8-10μμ 5
Παρασκευή 20.5.2016 4-6μμ 5
22 και 23 Η προστασία μέσω των κανόνων του ποινικού δικαίου Μπιτζιλέκης Τρίτη     24.5.2016 8-10μμ 5
Παρασκευή 27.5.2016 4-6μμ 5
24 Η ασφάλιση των περιβαλλοντικών κινδύνων Τζίβα Τρίτη     31.5.2016 8-10μμ 5

 

Κωδικός: 
ΔΣ 6
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
4
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 8-10μμ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4-6μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
5
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών