ΔΙΚΑΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Εισαγωγή στην επαγγελματική ευθύνη και στην ευθύνη του γιατρού-Έννοια του ιατρικού σφάλματος και συστηματική ένταξή του στο δίκαιο της αστικής ευθύνης. Αικ.Φουντεδάκη Τρίτη 19-2-2019 8-10μμ 2
2 Κριτήρια εξειδίκευσης και τυπολογία του ιατρικού  σφάλματος  με αναφορά στη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων. Ειδικές περιπτώσεις  ιατρικών σφαλμάτων.Η ιατρική ευθύνη  για σφάλμα ως ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες σύμφωνα με  το άρθρο  8 ν.2251/1994. Αικ. Φουντεδάκη Τρίτη 26.2.2019 8-10μμ 2
3 Η συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς.Έννοια,νομική θεμελίωση,δικαιούχοι,ικανότητα.Αδυναμία... Αικ.Φουντεδάκη Τρίτη 5.3.2019 8-10μμ 2
4 Η ενημέρωση του ασθενούς.Οι αστικές συνέπειες της έλλειψης της συναίνεσης  του ενημερωμένου ασθενούς.  Αικ.Φουντεδάκη Τρίτη 12.3.2019 8-10μμ 2
5 Ιδιαιτερότητα της ποινικής ευθύνης και γενικές προϋποθέσεις  αυτής-Η ταυτότητα  του ιατρικού σφάλματος ως βάση της ποινικής ευθύνης  των γιατρών.Διάκριση από τυχαία συμβάματα και επιπλοκές-Σχέση του ιατρικού σφάλματος  με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις  θεμελίωσης της ποινικής ευθύνης. Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι Τρίτη 19.3.2019 8-10μμ 2
6 Νομολογιακή προσέγγιση της ποινικής ευθύνης για αξιόποινες πράξεις ιατρικής αμέλειας: σημεία αιχμής και δυνατότητες βελτίωσης Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι Τρίτη 26.3.2019 8-10μμ 2
7 Ειδικά θέματα ποινικής ιατρικής ευθύνης από αμέλεια .Επείγοντα περιστατικά και ιατρική ευθύνη.Ποινική ευθύνη ειδικευόμενων ιατρών.Ποινική ιατρική ευθύνη σε πεδία συγκλίνουσας ή πολυπρόσωπης  δράσης. Μ.Καϊάφα-Γκμπάντι Τρίτη  2.4.2019 8-10μμ 2
8 Η Εφαρμογή του ά. 105 ΕισΝΑΚ στα δημόσια νοσοκομεία .Η παραβίαση των κανόνων της ιατρικής επιστήμης ως λόγος παρανομίας. Ε.Πρεβεδούρου-Ι.Μαθιουδάκης Τρίτη 9.4.2019 8-10μμ 2
9 Ανάλυση της νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων σε θέματα αστικής ευθύνης των δημόσιων νοσοκομείων. Ε.Πρεβεδούρου-Ι.Μαθιουδάκης Τρίτη 16.4.2019 8-10μμ 2
10 Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης.Έννοια, περιεχόμενο,αντικείμενο, κατάρτιση της σύμβασης, συμβαλλόμενα  μέρη, ιδιαιτερότητες . Ε.Τζίβα-Α.Μπεχλιβάνης Τρίτη  7.5.2019 8-10μμ 2
11 Δικαιώματα και υποχρεώσεις  των μερών-Περιεχόμενο  και έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης-Η ασφαλιστική περίπτωση στην ασφάλιση ιατρικής ευθύνης-Η έννοια του ζημιογόνου περιστατικού, κατά το αστικό και το ασφαλιστικό δίκαιο.Σημεία επαφής και διαφορετικότητας -Έκταση της ασφαλιστικής κάλυψης Ε.Τζίβα-Α.Μπεχλιβάνης Τρίτη 14.5.2019 8-10μμ 2
12 Ρήτρες claims made (=προβολή αξιώσεων)και occurrence (=ζημιογόνο περιστατικό). Προσαρμογή τους στην ελληνική έννομη τάξη-Αναδρομική ασφάλιση και μετεγενέστερη ασφαλιστική κάλυψη-Αρχή χωρισμού δικών αστικής ευθύνης και ασφαλιστικής κάλυψης- Ε.Τζίβα-Α.Μπεχλιβάνης Τρίτη 21.5.2019 8-10μμ 2

Συντονίστρια : Αικ Φουντεδάκη.

Βοηθήματα: Η ιατρική ευθύνη στην πράξη. Νομολογιακές τάσεις της τελευταίας δεκαετίας , ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010,Ιατρική ευθύνη από αμέλεια (Αστική-Ποινική), Επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΣΔΙ, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2013 και συμπληρωματικές υποδείξεις μελετών και δικαστικών αποφάσεων

 

ΈΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Τρίτη 19.2.2019

Κωδικός: 
ΔΣ 8
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2018-2019
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου