ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ           


ΔΙΩΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
1 Ελευθερία της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας (13 Συντ. - 9 ΕΣΔΑ). Ιστορική γένεση και εξελικτική διαμόρφωση του περιεχομένου των σχετικών δικαιωμάτων Αρχαίοι – Μέσοι – Νεότεροι Χρόνοι (: θρησκευτικοί πόλεμοι κατά το μεσαίωνα, Μεταρρύθμιση και Αντι-Μεταρρύθμιση, Συνθήκη της Αυγούστας, Διαφωτισμός και αντιθρησκευτικά/αντικληρικαλιστικά ιδεολογικά ρεύματα) Παπαγεωργίου Τρίτη 16.2.2016 8-10μμ  312
2 Συστήματα διεθνούς (οικουμενικής / περιφερειακής) προστασίας του δικαιώματος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας Παπαδοπούλου Παρασκευή 19.2.2016 4-6μμ τυπογραφειο
3 Ελευθερία της συνείδησης και θρησκευτική ελευθερία & στην Ελλάδα του 19ου & 20ού αιώνα. Νεοελληνικός Διαφωτισμός και θρησκευτική ελευθερία/ελευθερία της συνείδησης Παπαγεωργίου Τρίτη 23.2.2016 8-10μμ  312
4 Δημόσια ζητήματα και δικαστικές υποθέσεις με αντικείμενο τη θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία της συνείδησης: δίκη Θεόφιλου Καΐρη και Ν. Σαρίπολος – Σχολή Χίλλ Αθηνών – δίκη Ιωνά Κίνγκ – Εμμανουήλ Ροΐδης και ‘Πάπισσα Ιωάννα’ – Αφορισμός Ανδρέα Λασκαράτου (‘Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς’) – Ευαγγελικά (1901, άρθρ. 3 παρ. 3 ισχύοντος Συντ.) – Νίκος Καζαντζάκης κ.λπ.) Παπαγεωργίου Παρασκευή 26.2.2016 4-6μμ  τυπογραφειο
5 Ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης (forum internum) και ελευθερία της λατρείας (forum externum). Παπαδοπούλου Τρίτη 1.3.2016 8-10μμ  312
6 Ελληνικές υποθέσεις ενώπιον του ΕΔΔΑ. Σχέσεις κράτους -θρησκευμάτων  Παπαδοπούλου Παρασκευή 4.3.2016 4-6μμ 312
7-8 Συνταγματικό καθεστώς σχέσεων κράτους θρησκευμάτων στην Ελλάδα. ‘Επικρατούσα’, ‘γνωστή’ και ‘αναγνωρισμένη’ θρησκεία σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιορισμοί της θρησκευτικής ελευθερίας από την ύπαρξη ‘κρατικών’ ή ‘εθνικών’ εκκλησιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Παπαγεωργίου / Παπαδοπούλου Τρίτη 8.3.2016 8-10 μμ 312
    Παρασκευή 18.3.2016 4-6 μμ τυπογραφειο
9 Θρησκεία και Ισότητα Παπαγεωργίου Τρίτη 22.3.2015 8-10 μμ 312
10 Το ζήτημα του θρησκευτικού όρκου, μετά τις υποθέσεις Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδας (21-2-2008) και Δημητράς και λοιποί κατά Ελλάδας (8-1-2013). Παπαδοπούλου Τρίτη 29.3.2016 8-10 μμ 312
11 Αυτοδιοίκηση Θρησκευμάτων Παπαγεωργίου Παρασκευή 1.4.2016 4-6 μμ τυπογραφειο
12 Ο Ν. 4301/2014 για τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα Παπαγεωργίου Τρίτη 5.4.2016 8-10 μμ 312
13 Το νομικό καθεστώς του ισλάμ - Το ζήτημα της σαρία Ζερβογιάννη /Παπαδοπούλου Παρασκευή 8.4.2016 4-6 μμ τυπογραφειο
14 Το νομικό καθεστώς των μουσουλμάνων θρησκευτικών λειτουργών. Αρμοδιότητες σε ζητήματα οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου Ζερβογιάννη /Παπαδοπούλου Τρίτη 12.4.2016 8-10 μμ 312
15 Θρησκεία και ανήλικοι. Θρησκευτική εκπαίδευση, γονική μέριμνα Παπαδοπούλου / Ζερβογιάννη Παρασκευή 15.4.2016 4-6μμ τυπογραφειο
16 Θρησκευτικά εκπαιδευτήρια. Θρησκευτικά σύμβολα στην εκπαίδευση Ζερβογιάννη/  Παπαδοπούλου Τρίτη 19.4.2016 8-10 μμ 312
17 Ποινική προστασία θρησκευτικής ειρήνης και θρησκ. Συναισθήματος πολιτών Μπιτζιλέκης Παρασκευή 22.4.2016 4-6μμ τυπογραφειο
18 Προσηλυτισμός. Υπόθεση ΕΔΔΑ Κοκκινάκης κατά Ελλάδος Μπιτζιλέκης Τρίτη 10.5.2016 8-10 μμ  312
19 Ποινική μεταχείριση θρησκευτικών λειτουργών Μπιτζιλέκης Παρασκευή 13.5.2016 4-6μμ τυπογραφειο
20 Ειδική νομική / υπηρεσιακή μεταχείριση θρησκευτικών λειτουργών Παπαγεωργίου Τρίτη 17.5.2016 8-10μμ  312
21 Χρηματοδότηση θρησκευμάτων Παπαγεωργίου Παρασκευή 20.5.2016 4-6μμ  τυπογραφειο
22 Φορολογική και δημοσιονομική μεταχείριση θρησκευμάτων Παπαγεωργίου Τρίτη 24.5.2016 8-10μμ  312
23 Θρησκεία και Πολιτισμός / ΜΜΕ Παπαδοπούλου Παρασκευή 27.5.2016 4-6 μμ τυπογραφειο
24 Αρχαιολογική Νομοθεσία και μνημεία θρησκευτικών πολιτισμών Παπαγεωργίου Τρίτη 31.5.2016 8-10 μμ 312

 

Κωδικός: 
ΔΣ 10
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
4
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Είδος Μαθήματος: 
Διακλαδικά Σεμινάρια
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
ΣΤ
Περίοδος: 
Εαρινή
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου
Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών
Τομέας Διεθνών Σπουδών
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών