Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996527
Ώρες συνεργασίας: 
Τετάρτη 9:00-10:00 Πέμπτη 9:00-11:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 1595/17-09-2019 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: