Παπακωνσταντίνου Καλλιόπη

Επίκουρη Καθηγήτρια
Γραφείο: 
401
Τηλέφωνο: 
2310 996527
Ώρες συνεργασίας: 
Πέμπτη 11:00-13:00
Τομέας: 
Τομέας Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΦΕΚ 1198/26-11-2015 τΓ'

Βιογραφικό Σημείωμα: