Βενιζέλος Ευάγγελος

Καθηγητής
Γραφείο: 
207
Ώρες συνεργασίας: 
Αναστολή
Γνωστικό Αντικείμενο: 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΦΕΚ 91/24-6-91 τΝΠΔΔ