Πρόσφατα νέα

Εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" ανακοινώνεται ότι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εισαχθούν οι 70 πρώτοι των υποψηφίων κατά τη σειρά κατάταξής τους. Εάν κάποιος από τους πρώτους εβδομήντα δεν εγγραφεί, καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

Αναφορικά με τις εγγραφές των επιτυχόντων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση τη Δευτέρα 11/7/2016.

 

Εκ μέρους της Επιτροπής