Διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας»

Ίδρυση – Αντικείμενο – Σκοπός

Η ίδρυση του Μεταπτυχιακού αυτού εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Α.Π.Θ. στη συνεδρίασή της υπ’ αριθ. 173/23.7.2015 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 5.4.2016 (τεύχος Β’, φύλλο 919, σελ. 11069).

Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ ίδρυσης του Μεταπτυχιακού πατώντας ΕΔΩ.

Το Μεταπτυχιακό αυτό είναι προϊόν συνεργασίας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δύο εκ των πλέον αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών μονάδων της χώρας.

Μπορείτε να δείτε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Σχολών και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού πατώντας ΕΔΩ.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που παρέχει σύνθετες εξειδικευμένες γνώσεις μεταπτυχιακού επιπέδου στο διεπιστημονικό αντικείμενο της Ενέργειας, από άποψη τόσο της Νομικής Επιστήμης, όσο και της Μηχανικής.

Στην πράξη, ο μηχανικός αποκτά εμπειρικά τις νομικές γνώσεις που του είναι απαραίτητες όταν ασχολείται με ενεργειακά θέματα. Το ίδιο και ο νομικός τις τεχνικές γνώσεις.

Το Μεταπτυχιακό αυτό απαντά σε πραγματικές ανάγκες συνθετικής μετεκπαίδευσης μηχανικών και νομικών στα νομικά και τεχνικά ζητήματα της ενέργειας.

Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών σχεδιάζεται και συνδιδάσκεται από μηχανικούς και νομικούς επιστήμονες.

Προκειμένου, εξάλλου, να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής, το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους Νομικών και Πολυτεχνικών Σχολών. Τα ακροατήρια αποτελούνται από Νομικούς και Μηχανικούς μέχρι 35 άτομα κατ’ ανώτατο όριο.

Ο κλάδος της Ενέργειας είναι σε θέση να δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας και να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες νομικούς και μηχανικούς να επαναπροσανατολίσουν τη δραστηριότητά τους σε πιο παραγωγικούς, βιώσιμους και επικερδείς τομείς.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζητήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη.

Στη διδασκαλία των εξειδικευμένων επιμέρους αντικειμένων παρεμβαίνουν διακεκριμένα στελέχη της διοίκησης, της δικαιοσύνης και της ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας.

Η κινητοποίηση των στελεχών αυτών, καθώς και η εν γένει υλοποίηση του νέου αυτού Μεταπτυχιακού δεν θα ήταν δυνατές χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη των ίδιων των φοιτητών, μέσω των διδάκτρων που καλούνται να καταβάλουν και που για το 2016-2017 ανέρχονται –για όλη τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών– στο εύλογο ποσό των 3.000 €.

Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75) και καλύπτει ένα πλήρες ακαδημαϊκό έτος με δυο (2) εξάμηνα διδασκαλίας έξι (6) μαθημάτων στο καθένα, τα οποία πιστώνονται με πέντε (5) ECTS το καθένα, και περιλαμβάνει επιπλέον την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τους θερινούς μήνες, που πιστώνεται με δεκαπέντε (15) ECTS, όσο δηλαδή τρία (3) μαθήματα.

 

ECTS

 

Μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου

30

1

Τα θεμελιώδη της Ενέργειας: Πηγές, προϊόντα, αγορές, δρώντες και κανόνες

5

2

Ενεργειακές Υποδομές: Σχεδιασμός, κατασκευή, λειτουργία, ασφάλεια και συντήρηση ενεργειακών υποδομών

5

3

Αδειοδότηση έργων και δημόσιες συμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

5

4

Μεταφορά Ενεργειακών Πόρων – Διακρατικά Ενεργειακά Δίκτυα

5

5

Ενέργεια και Περιβάλλον: Εκτίμηση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Ευθύνη, Ενεργειακή Αποτελεσματικότητα και Κλιματική Αλλαγή

5

6

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

5

 

Μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου

30

1

Επενδύσεις στην Ενέργεια: Αξιολόγηση επενδύσεων, Χρηματοδότηση έργων, Ξένες Επενδύσεις και Επίλυση διαφορών

5

2

Το Εμπόριο της Ενέργειας: δημόσια ρύθμιση, εμπορικές συναλλαγές, χρηματοδότηση του εμπορίου και χρηματιστήρια προϊόντων

5

3

Υδρογονάνθρακες: Έρευνα, Εξόρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

5

4

Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενεργειακής Τροφοδοσίας

5

5

H αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας

5

6

Η αγορά του φυσικού αερίου

5

Διπλωματική Εργασία

15

Μπορείτε να δείτε την περιγραφή των ανωτέρω μαθημάτων πατώντας ΕΔΩ.

Τα μαθήματα αρχίζουν μετά την 1η Οκτωβρίου και διδάσκονται κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, και κάθε Σάββατο, το πρωί. Κάθε μάθημα διδάσκεται από 2 ώρες την εβδομάδα επί 13 εβδομάδες κάθε εξάμηνο. Κάθε εβδομάδα διεξάγονται 12 ώρες διδασκαλίας και στα δύο εξάμηνα σπουδών. Οι εξετάσεις γίνονται τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Η διπλωματική εργασία εκπονείται τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, όπως και η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές επισκέψεις που διοργανώνονται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών.

Δίδακτρα

Για το ακαδ. έτος 2016-2017 τα δίδακτρα έχουν οριστεί στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε δυο ισόποσες δόσεις: η πρώτη, ποσού 1.500€, καταβάλλεται με την εγγραφή τέλος Σεπτεμβρίου-αρχάς Οκτωβρίου, και η δεύτερη, ποσού 1.500€, πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, τον Φεβρουάριο.

Ποιοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό

Πτυχιούχοι Νομικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Νομικών Σχολών της αλλοδαπής, καθώς και διπλωματούχοι μηχανικοί (ανεξαρτήτως ειδικότητος) των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων ομοταγών Πολυτεχνικών Σχολών του εξωτερικού.

Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά

Το Μεταπτυχιακό προκηρύχθηκε με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) στη συνεδρίασή της αριθ. 1 της 9.6.2016.

Μπορείτε να δείτε την Προκήρυξη πατώντας ΕΔΩ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να γίνουν δεκτοί στο Μεταπτυχιακό «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, το αργότερο.

Οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν σε κλειστό φάκελο, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ ή με COURIER, στην κατωτέρω διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Υπόψη Γραμματείας Νομικής Σχολής
54124 Θεσσαλονίκη

Στο εξωτερικό του φακέλου, σε ευδιάκριτο σημείο, φροντίστε να αναγράψετε την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Κρίσιμη ημερομηνία για την έγκαιρη αποστολή μιας υποψηφιότητας είναι αυτή που θα προκύπτει από την σφραγίδα των ΕΛΤΑ ή από την παραλαβή του φακέλου προς αποστολή από την εταιρία Courier. Η ημερομηνία αυτή δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 9.9.2016.

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιέχει τα εξής δικαιολογητικά:

1.   Υποχρεωτικά, αίτηση συμμετοχής στο Μεταπτυχιακό.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης πατώντας ΕΔΩ

Αφού συμπληρώσετε ηλεκτρονικά το έντυπο αυτό, θα πρέπει να το εκτυπώσετε, να το υπογράψετε και να το συμπεριλάβετε στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να μας στείλετε με τον φάκελο υποψηφιότητάς σας.

2.   Υποχρεωτικά, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

3.   Υποχρεωτικά, αντίγραφο πτυχίου Νομικής ή Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, ή, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Αν δεν αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου, θα πρέπει να προσκομίσετε αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών της Σχολής από την οποία αποφοιτήσατε.  Όσοι δεν έχουν ακόμη ορκιστεί, πλην έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά αναλυτική βαθμολογία από την οποία να προκύπτει αφενός ο βαθμός πτυχίου τους, αφετέρου ότι έχουν περατώσει τις σπουδές τους.

Προαιρετικά, οποιουσδήποτε άλλους τίτλους σπουδών έχετε αποκτήσει και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού, πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

4.   Υποχρεωτικά, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

5.   Υποχρεωτικά, υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού.

6.   Υποχρεωτικά, πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ, ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Προαιρετικά, σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας, υποβάλλεται το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7.   Προαιρετικά, αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή σε θερινά μαθήματα, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία. Για την άσκηση των επαγγελμάτων του δικηγόρου και του μηχανικού, αρκούν οι βεβαιώσεις εγγραφής στο Δικηγορικό Σύλλογο ή στο Τ.Ε.Ε., αντίστοιχα. Επιπλέον αποδεικτικά ειδικότερης επαγγελματικής εμπειρίας κατατίθενται εφόσον υπάρχουν.

Δεν προβλέπεται η καταβολή οιουδήποτε τέλους για την εξέταση του φακέλου υποψηφιότητας των υποψηφίων. Αντίθετα, εφόσον κάποιος υποψήφιος επιλεγεί και εγγραφεί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι υποχρεούται στην καταβολή διδάκτρων ύψους 3.000€ για όλη τη διάρκεια των σπουδών, εκ των οποίων 1.500€ καταβάλλονται με την εγγραφή και 1.500€ τον μήνα Φεβρουάριο πριν την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Αξιολόγηση αιτήσεων – Επιλογή

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

Στη δεύτερη φάση, συνεκτιμώνται (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1α του Ν. 3685/2008):

α) ο Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή πέντε (5), με ανώτατο όριο τα σαράντα (40) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 40 μόρια).

β) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

γ) Ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. Στη φάση αυτή συνεκτιμάται και το υπόμνημα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι.

Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Κατά την κατάρτιση του καταλόγου, ωστόσο, για λόγους διασφάλισης μιας κατά το δυνατό απρόσκοπτης και ισόρροπης ανάπτυξης των διεπιστημονικών προσεγγίσεων του Μεταπτυχιακού και στους δύο βασικούς επιστημονικούς του κλάδους, η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμμετοχή στο Μεταπτυχιακό κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον του αριθμού των εισακτέων από αποφοίτους Τμήματος Νομικής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού και κατά τα τέσσερα δέκατα (4/10) τουλάχιστον από αποφοίτους Πολυτεχνικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού, εφόσον βεβαίως υπάρχουν τόσοι υποψήφιοι από κάθε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Παναγιώτης Γκλαβίνης,
Αν. Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου,
Αναπληρωτής Κοσμήτορας Νομικής Α.Π.Θ.
http://www.law.auth.gr/en/staff-international-glavinis

Πληροφορίες
Δήμητρα Μάνου, ΔΝ, ΕΔΙΠ
τηλ.: 2310 996548, fax: 2310 996529
e-mail: dimanou@law.auth.gr