INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS

Οι Διεθνείς Σχέσεις αποτελούν έναν διεπιστημονικό χώρο έρευνας και παραγωγής ιδεών με σημαντικές εφαρμογές στον χώρο της διεθνούς πολιτικής. Ο εισαγωγικός χαρακτήρας του μαθήματος προδιαθέτει για μια περιεκτική περιδιάβαση σε βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και έριδες, προκειμένου να γίνει αντιληπτή συνολικά τόσο η θεωρητική, όσο και η μεθοδολογική συγκρότηση του εν λόγω επιστημονικού πεδίου. Εξετάζονται σύγχρονες δομές και διαδικασίες της διεθνούς πολιτικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε επιμέρους ζητήματα που αφορούν σε επίκαιρες θεματικές και προάγουν την κατανόηση των θεωρητικών προσεγγίσεων και τη διεπιστημονική προσέγγιση (π.χ. ασφάλεια, ανάπτυξη, περιβάλλον).

Κωδικός: 
ΕΡ012
ECTS: 
5.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2020-2021
Είδος Μαθήματος: 
ERASMUS
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
Δευτέρα, 08.00-10.00
Αίθουσα διδασκαλίας: 
212, 2ος όρ.
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών