ΔΙΚΑΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ-ΚΑΘΕΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 2
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΡΙΤΗ 2-4μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
311
Τομέας: 
Τομέας Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου